dfgfdgPenjawat awam merupakan antara individu penting yang menjadi barisan hadapan pentadbiran kerajaan. Menyedari akan hal itu, Institut Integriti Malaysia (INTEGRITI) telah menganjurkan satu sesi perbincangan meja bulat (RTD) bertajuk ‘Strategi Bagi Mempertingkatkan Imej Perkhidmatan Awam di Malaysia Dalam Konteks Integriti’ yang berlangsung pada 29 Julai lalu di Menara Integriti.

RTD ini membariskan enam orang pembincang utama yang terdiri daripada Pengerusi Telekom Malaysia yang juga mantan Presiden INTEGRITI, Tan Sri Dr. Sulaiman Mahbob, Pengerusi Lembaga Pengarah, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Tan Sri Dato’ Seri Dr. Ibrahim Saad, Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam (Pembangunan), Datuk Jalil Marzuki, Timbalan Pengarah Kanan, Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN), Dato’ Dr. Syed Omar Sharifuddin Syed Ikhsan, Pengarah Sektor Audit Negeri-Negeri, Jabatan Audit Negara, Dato Hj. Che Isa Che Kob, dan Ketua Pegawai Eksekutif, Razak School of Government (RSOG), Prof. Madya Dr. Hamidin Abdul Hamid. Tumpuan utama perbincangan adalah tentang draf kertas dasar yang telah dibentangkan oleh INTEGRITI.

123123Dalam perbincangan berkenaan, semua pembincang berpendapat
bahawa pencapaian Malaysia dari segi indeks integriti dan tadbir urus sama
ada di peringkat dalam negara ataupun antarabangsa seperti Indeks Akauntabiliti
oleh Jabatan Audit Negara, Indeks Sistem Pengurusan Audit Nilai (SPAN) oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA), Sistem Star Rating oleh MAMPU, World Bank Ease of Doing Business Index, World Economic Forum Competitiveness Index berada pada tahap yang baik iaitu melepasi paras sederhana. Hanya Indeks Persepsi Rasuah Antarabangsa yang dikeluarkan oleh Trasparency International (TI) sahaja memperlihatkan Malaysia berada pada paras sederhana.

Berdasarkan indeks-indeks tersebut, persepsi buruk terhadap perkhidmatan awam disifatkan berpunca daripada kecenderungan media massa memaparkan berita-berita yang kurang tepat tentang penjawat awam semata-mata untuk melariskan jualan ataupun meningkatkan rating. Antara yang selalu dipaparkan media ialah tentang kegagalan kerajaan menangani isu tertentu dan juga perihal integriti anggota perkhidmatan awam yang berada pada tahap yang rendah. Justeru, selari dengan hal itu, adalah penting agar setiap isu yang dibangkitkan oleh media ditangani segera dalam tempoh 24 jam oleh Unit Komunikasi Korporat yang telah ditubuhkan di setiap kementerian.

Tan Sri Dr. Ibrahim yang pernah berkhidmat sebagai Duta Besar Malaysia ke Filipina berkata, mutu perkhidmatan awam di negara ini jauh lebih baik berbanding negara-negara rantau Asean kecuali Singapura. Di Filipina misalnya, proses pengambilan pasport mengambil masa selama tiga bulan dan urusan pendaftaran kenderaan pula boleh mencecah sehingga enam bulan, sedangkan urusan-urusan tersebut boleh diselesaikan dalam masa sehari di Malaysia. Meskipun begitu, tegas beliau, penjawat awam di negara ini masih perlu mempertingkatkan kualiti perkhidmatan, khususnya di kaunter yang juga melambangkan imej korporat sesebuah organisasi.

Usaha bersepadu, inklusif dan holistik dari semasa ke semasa perlu bagi meningkatkan lagi imej korporat perkhidmatan awam di Malaysia. Bagaimanapun, tanpa penglibatan dan kerjasama pelbagai pihak, sudah tentu usaha tersebut sukar untuk berhasil.