INTEGRITI telah menerima kunjungan Delegasi daripada Indonesia yang terdiri daripada Graduan Badan Pengawasan Kewangan dan Pembangunan Sektor Awam Indonesia.