Satu mesyuarat penyelarasan bersama kumpulan kedua dalam kategori Agensi Pelaksana di bawah Pusat Koordinasi dan Pemantauan iaitu Unit Integriti di bawah SUK Negeri, Institut Integriti Negeri (IIN), Insitut Latihan & Kepimpinan Negeri dan Unit Integriti Sektor Swasta telah diadakan pada 13 Oktober 2016, bertempat di INTEGRITI.