Bertemakan Integriti & Tadbir Urus : Memperkasa Imej Perkhidmatan Awam. Konvensyen ini diadakan dengan kerjasama Razak School of Government (RSOG)