Program Dialog Khas Integriti Agensi Penguatkuasaan dengan tajuk “Isu Dan Cabaran Penguatkuasa PBT Ketika Melaksanakan Tugas Dengan Integriti”. Seperti yang telah viral baru-baru ini anggota penguatkuasa wanita telah diancam & diganggu ketika melaksanakan tugas. Perkara seperti ini perlu diberi perhatian dan RTD kali menghimpunkan wakil-wakil daripada PBT dan pihak Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan bagi membincangkan apakah isu & cabaran serta penyelesaian terbaik untuk memastikan anggota-anggota penguatkuasa dapat menjalankan tugas tanpa diancam oleh pihak-pihak yang tidak bertangungjawab.