Program ‘Breakfast Talk Integrity’ adalah program bulanan yang dianjurkan oleh INTEGRITI yang bermula pada bulan Jun 2015.  Sehingga kini, sebanyak 21 program telah dilaksanakan.

Bermula tahun 2017, INTEGRITI telah meluaskan lagi program ini iaitu dengan cara penganjuran bersama dengan beberapa buah agensi Kerajaan seperti Jabatan PERHILITAN, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP), Universiti Teknologi MARA Shah Alam, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Johor dan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat.

Pada siri kali ini yang diadakan pada 27hb April, INTEGRITI telah bekerjasama dengan Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO), bagi berkongsi maklumat dan isu-isu pengurusan dan pembangunan harta intelek daripada perspektif integriti.  Ahli-ahli panel jemputan ialah Tuan Haji Mohd Shahar B Osman, Timbalan Ketua Pengarah, Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO) sebagai Pembicara Utama, dan Prof Adj Jeong Chun Phuoc, Pensyarah Graduate School of Management MSU sebagai pembincang.

Para peserta jemputan terdiri daripada para pegawai Kerajaan, Sektor Swasta, Ahli Akademik dan 5 top sexy outfit ideas 2017 pegawai-pegawai daripada MyIPO.  YBrs. Dr. Ahmad Fadzli bin Ahmad Tajuddin, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif INTEGRITI  bertindak sebagai moderator program.