Satu Pertemuan Eksklusif INTEGRITI dengan Editor Media telah diadakan pada 16 Mei 2017 (Selasa)  di Auditorium INTEGRITI bagi mendapatkan pandangan dan input untuk memperkukuhkan usaha memupuk budaya integriti dalam kalangan rakyat Malaysia.