Seramai 80 orang pegawai dari Institusi Audit Sri Lanka bersama 3 pegawai dari Akademi Audit Negara telah hadir ke INTEGRITI pada 19hb Mei yang lalu berikutan daripada Kursus Pengauditan Prestasi yang dianjurkan oleh Akademi Audit Negara (AAN).

Objektif lawatan adalah unutk mengetahui tanggungjawab dan fungsi INTEGRITI dalam mengkoordinasi, memantau dan menilai perlaksanaan Pelan Integriti Nasional.

Taklimat telah disampaikan oleh En Anuar Ahmad, Timbalan Pengarah dan Penyelaras Portfolio Institusi Pentadbiran.