Bertempat di Auditorium Institut Integriti Malaysia, telah berlangsung Mesyuarat Agung Tahunan (AGM) Institut Integriti Malaysia (INTEGRITI) ke-13, Tan Sri Dr. Ali Hamsa, Ketua Setiausaha Negara (KSN) yang juga merupakan Pengerusi INTEGRITI telah mempengerusikan AGM kali ini yang diadakan pada 6 Jun 2017.

Dalam mesyuarat agung kali ini juga telah diumumkan pelantikan baharu tiga Ahli Lembaga Pengarah INTEGRITI iaitu Datuk Dzulkifli Ahmad, Ketua Pesuruhjaya, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (berkuat kuasa 1 Ogos 2016) bagi menggantikan Tan Sri Abu Kasim yang tamat perkhidmatan sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM pada 1 Ogos 2016; Dato’ Sri Zainal Rahim Seman, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, Jabatan Perkhidmatan Awam (berkuat kuasa 16 Januari 2017) yang menggantikan Tan Sri Mohamad Zabidi Zainal yang tamat perkhidmatan pada 31 Disember 2016; dan yang terkini Tan Sri Dr. Madinah Mohamad, Ketua Audit Negara http://www.betteroutfitideas.com, Jabatan Audit Negara (berkuat kuasa 23 Februari 2017) yang menggantikan Tan Sri Ambrin Buang yang bersara pada 22 Februari 2017.

Sepanjang 13 tahun beroperasi dan berhadapan dengan pelbagai cabaran, INTEGRITI juga telah memperlihatkan kesungguhan dalam menjayakan pelbagai program serta aktiviti berimpak tinggi dalam tahun 2016 dan 2017 terutama di peringkat domestik dan antarabangsa seperti Konvensyen Integriti Nasional (KIN), Persidangan Integriti Pendidikan Tinggi, International Conference on Political Financing dan Global Integrity Leadership Course (GILC).

Beberapa instrumen baharu telah dibina untuk mempromosikan integriti seperti Dashboard Integriti, Malaysian Integrity Profile (MIP) dan Integrity Assessment Tool (IAT) yang juga telah turut diperkenalkan bagi membantu INTEGRITI dalam usaha memantau pelaksanaan Pelan Integriti Nasional (PIN) di lapangan.