Bulan: Oktober 2018

RESOLUSI SEMINAR KEBANGSAAN “PEMUPUKAN INTEGRITI DALAM PENDIDIKAN”

RESOLUSI SEMINAR KEBANGSAAN PEMUPUKAN INTEGRITI DALAM PENDIDIKAN  Seminar Kebangsaan bertajuk “Pemupukan Integriti Dalam Pendidikan” yang diadakan pada 11 Oktober 2018 di Auditorium INTEGRITI dihadiri oleh pegawai kerajaan dan pemegang-pemegang taruh yang lain telah berbincang dan mengemukakan resolusi-resolusi berikut : KEPIMPINAN DAN TADBIR URUS Mewujudkan indikator untuk menilai integriti pemimpin serta staf jabatan dalam pentadbiran secara telus dan berintegriti serta, menjalankan penguatkuasaan yang lebih tekal dan telus terhadap salah laku penjawat awam di semua peringkat organisasi.   Memperkasakan pelaksanaan sistem sedia ada mengenai pemberian kontrak/tender supaya ia benar-benar telus dan sistematik.   Menyemak semula dasar lantikan kepimpinan tertinggi di setiap peringkat tanpa campur tangan politik.   Mengadakan latihan berkala kepada pemimpin yang telah berkhidmat bagi memantapkan nilai integriti dalam pengurusan sesuai dengan keadaan semasa.   Mewujudkan penggiliran jawatan pentadbiran di peringkat universiti seperti Pendaftar, Bendahari, Pustakawan dan Pengarah. PENGAJARAN, PEMBELAJARAN & PENYELIAAN Memperkenalkan elemen integriti dalam pembentukan negara bangsa yang merangkumi semua bangsa dan agama di semua peringkat pendidikan seperti kursus Hubungan Etnik.   Mewujudkan indikator penilaian integriti dalam pengajaran serta pembelajaran sebagai refleksi diri dan bukannya untuk mendapat ganjaran.   Mewajibkan pematuhan peraturan Perintah Am dalam kalangan pendidik yang melibatkan kandungan pengajaran dan pembelajaran.   Memperkasakan pemantauan dan penguatkuasaan dalam pengajaran serta pembelajaran di semua peringkat.   Menggantikan pelaksanaan dan penyediaan buku rancangan mengajar dan fail rekod tenaga pengajar kepada atas talian supaya pemantauan dari aspek integriti mudah dilaksanakan...

Read More

TEKS UCAPAN YB DR. MASZLEE BIN MALIK MENTERI PENDIDIKAN MALAYSIA PADA SEMINAR KEBANGSAAN: PEMUPUKAN INTEGRITI DALAM PENDIDIKAN

PENDAHULUAN Terlebih dahulu, saya ingin menzahirkan rasa syukur dan berbesar hati kerana pada hari ini dapatlah kita berada dan berkumpul dalam menjayakan Seminar Kebangsaan: “Pemupukan Integriti Dalam Pendidikan”.   Program ini, yang merupakan hasil kerjasama di antara Kementerian Pendidikan Malaysia atau KPM dengan Institut Integriti Malaysia atau lebih dikenali sebagai INTEGRITI, merupakan tanda usaha, sokongan dan komitmen kedua-dua pihak dalam memperkasa dan membudayakan nilai-nilai integriti dalam kalangan kita semua selaku penjawat awam, terutamanya dalam bidang pendidikan.   Suka saya ambil kesempatan ini untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada INTEGRITI atas kesudian untuk bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan. Tidak lupa juga kepada semua pihak yang hadir serta terlibat dalam menjayakan seminar ini.   Para hadirin yang saya hormati sekalian,   ISU INTEGRITI   Dalam hal ini, bidang pendidikan dilihat sebagai salah satu instrumen pencegahan dan pagar kukuh untuk membentengi gejala-gejala tidak sihat daripada terus berleluasa dalam kalangan masyarakat. Pendidikan awal, sebermula dari rumah yang ditunjangi oleh ibu bapa dan kemudiannya diteruskan di peringkat sekolah, sehingga ke institusi pengajian tinggi, seharusnya menjadi sinergi mantap yang berkesinambungan antara semua lapisan dalam sistem pendidikan negara. Justeru, selain ibu bapa, proses pembudayaan integriti sehingga menghasilkan insan yang berjati diri unggul dan berakhlak mulia turut memerlukan peranan besar daripada warga pendidik.   Maka, kaedah pembelajaran di sekolah dan institusi pengajian tinggi merupakan salah satu teknik pemupukan integriti yang berkesan untuk dikembangkan atau ditambah baik...

Read More

Seminar Kebangsaan “Pemupukan Integriti dalam Pendidikan” hasil kerjasama KPM dan INTEGRITI

KUALA LUMPUR, 11 Oktober 2018: Institut Integriti Malaysia (INTEGRITI) dan Kementerian Pendidikan Malaysia menganjurkan Seminar Kebangsaan Pemupukan Integriti Dalam Pendidikan di Menara INTEGRITI di sini, hari ini. Objektif utama seminar ini adalah bagi mendapatkan pandangan pakar berhubung isu ketirisan integriti yang semakin berleluasa, di samping menerokai agenda pembudayaan, pemupukan dan penghayatan integriti dalam pendidikan. YBrs Dr Ahmad Fadzli Ahmad Tajuddin, Pemangku Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif INTEGRITI dalam ucapan aluannya berkata, budaya berintegriti perlu dipupuk sejak dari peringkat sekolah lagi. Ini adalah kerana “melalui pendidikan, para pelajar dapat dibentuk menjadi seorang yang mempunyai nilai-nilai jati diri yang kukuh, berketerampilan...

Read More