Kategori: Institusi Ekonomi

Perbincangan Meja Bulat “Corporate Governance Watch 2016 – Ecosystems Matter”

Institusi Ekonomi telah menganjurkan Perbincangan Meja Bulat mengenai “Corporate Governance Watch 2016 – Ecosystems Matter”” yang dikeluarkan oleh Asian Corporate Governance Association pada 3 Mei 2017 di INTEGRITI. Sesi ini diadakan dengan objektif untuk menyediakan satu landasan untuk pelbagai pihak berkepentingan dalam membincangkan unsur-unsur dan amalan yang perlu diperkemas, disemak semula atau http://www.betteroutfitideas.com diterima pakai ke dalam sistem tadbir urus...

Read More

STRATEGI BAGI MEMPERTINGKATKAN WORLD COMPETITIVENESS INDEX DAN WORLD BANK EASE OF DOING BUSINESS INDEX MELALUI AMALAN INTEGRITI DAN TADBIR URUS TERBAIK

Bagi membincangkan satu perkara yang cukup penting dalam   melestarikan persaingan negara untuk jangka masa panjang, INTEGRITI telah menganjurkan satu Persidangan Meja Bulat(RTD) pada 20 April 2017,menampilkan dua pembincang utama iaitu Y.Bhg Dato’ Abdul  Latif bin Haji Abu Seman, Timbalan Ketua Pengarah, Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC) dan  Encik Zaky Moh, Pengarah Kanan Pembangunan Perniagaan & Keusahawanan, SMIDEC. Sesi perbincangan juga turut disertai oleh  wakil-wakil dari dari pelbagai kerajaan seperti MITI,Matrade,MIDA,Suruhanjaya Sekuriti, EPU, ICU dan SPRM. Turut sama dalam proses sumbang saran ialah Y.Bhg Dato’ Naim Hj Muhammad, Naib Presiden Perdasama, Dato Yusli Mohd Yusof, Presiden MICG , wakil dari ACCCIM...

Read More

KUNJUNGAN DELEGASI DARIPADA MINDA

INTEGRITI menerima kunjungan delegasi daripada pihak Malaysian Directors Academy (MINDA) yang diketuai oleh YBhg. Dato’ Richard Azlan Abas, CEO MINDA pada pagi ini....

Read More

RTD: INTEGRITI PARA PENIAGA SELEPAS SETAHUN PELAKSANAAN GST

Bersempena  dengan setahun  pelaksanaan GST  yang berkuat kuasa mulai 1 April 2015, INTEGRITI  telah menganjurkan  Persidangan Meja Bulat (RTD)atas tajuk “Integriti Para Peniaga Selepas Setahun  Pelaksanaan GST” menampilkan  Ahli-Ahli Panel seperti berikut:- Encik Tan Sim Kiat ,Pengarah  Bahagian GST, Jabatan Kastam Diraja Malaysia En Saravanan Thambirajah, Pengarah Komunikasi, Penyelasaian Pertikaian dan Mobilisasi Sumber, Federation of Malaysian Consumers Associations (FOMCA) Encik Abdul Mohsein bin Mohd Shariff, Setiausaha Agung, Dewan Perdagangan Islam Malaysia (DPIM) Sehingga  kini  terdapat sebanyak 409,843 syarikat yang berdaftar dengan   Jabatan Kastam Diraja Malaysia  dan jumlah kutipan GST sepanjang 9 bulan tahun 2015 ialah sebanyak RM27 billion  iaitu...

Read More