Kategori: Masyarakat Sivil & Komuniti

Roadshow INTEGRITI 2017 singgah di Pulau Pinang, Institut Integriti Malaysia dan Universiti Sains Malaysia menandatangani Memorandum Persefahaman (MoU)

Institut Integriti Malaysia (INTEGRITI) meneruskan penganjuran Roadshow INTEGRITI 2017, di mana program ini telah diadakan di Universiti Sains Malaysia (USM) di Pulau Pinang. Roadshow INTEGRITI 2017 merupakan salah satu mekanisme INTEGRITI untuk membantu kerajaan-kerajaan negeri menjayakan agenda pembudayaan, penghayatan dan pengukuhan integriti selari dengan objekif Pelan Integriti Nasional, di mana ia dapat memberi gambaran jelas dalam perencanaan program atau aktiviti integriti agar lebih tersusun, terarah dan sistematik serta meninggalkan kesan dan impak yang menyeluruh ke atas kumpulan sasaran. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif INTEGRITI, YBhg Datuk Dr Anis Yusal Yusoff berkata, dalam usaha membudayakan agenda integriti, INTEGRITI menggunakan Roadshow...

Read More

Roadshow Integriti bermula di Selangor

Institut Integriti Malaysia (INTEGRITI) telah mengadakan program turun padang iaitu “Roadshow Integriti 2017” pada 15 Ogos 2017 yang lalu.  Bermula dengan negeri Selangor, program siri jelajah 14 negeri di seluruh negara ini merupakan satu platform penting untuk mengumpulkan maklumat di peringkat negeri untuk perancangan Hala Tuju Fasa Ketiga Pelan Integriti Nasional (PIN). Data yang dikumpul akan dimuat naik dalam satu sistem yang dibangunkan oleh INTEGRITI yang dinamakan “Dasboard Integriti”, satu paparan dalam bentuk pembangunan analisa yang informatif dan interaktif. Segala maklumat berkaitan isu integriti di peringkat negeri dapat dikongsikan bersama bagi tujuan rujukan dan tindakan agensi pelaksana. Dashboard ini juga akan...

Read More

Buli & Gangsterisme: Di Mana Silapnya?

Isu buli dan gangsterisme adalah isu panas yang sering mendapat tempat di media dewasa ini . Selaras dengan itu, bagi mencari jalan penyelesaian terbaik kepada isu ini, satu Perbincangan Meja Bulat (RTD) atas tajuk “ Strategi Dan Pendekatan Bagi Membanteras Dan Membasmi Insiden Buli Serta Budaya Gangsterisme Dari Peringkat Sekolah Hingga Ke Institusi Pengajian Tinggi(IPT) Demi Melahirkan Sebuah Masyarakat Yang Berintegriti Tinggi”. Sesi perbincangan ini telah diadakan dengan menampilkan tiga orang Pembincang Utama yang terdiri daripada YBhg. Datuk Dr Mohamed Fadzil Che Din, Timbalan Naib Chanselor(HEP), Universiti Pertahanan Malaysia (UPNM), YBhg. SAC Dato’ Zainal Abu, Ketua Penolong Pengarah (...

Read More

Cabaran Baharu Integriti Negara Ke Arah 2050

“Melangkaui 2020 Ke Arah 2050: Menangani Cabaran-cabaran Baharu Integriti Negara” merupakan tajuk yang diangkat bersempena dengan penganjuran Siri Syarahan Perdana Integriti Tun Abdullah Ahmad Badawi yang julung kali diadakan bertempat di Menara Integriti, Institut Integriti Malaysia (INTEGRITI) pada 20hb Julai 2017. Syarahan perdana ini telah disampaikan oleh Profesor Emeritus Dato’ Dr. Abdul Rahman Embong yang merupakan Felo Utama INTEGRITI dan dipengerusikan Datuk Dr. Anis Yusal Yusoff, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif INTEGRITI. Tetamu kehormat yang hadir pada majlis ini adalah Tun Abdullah Haji Ahmad Badawi, Mantan Perdana Menteri ke-5 yang juga merupakan pencetus utama Pelan Integriti Nasional (PIN) pada 5...

Read More

TAZAIC Alumni High-Tea

Tun Azizan Zainul Abidin Integrity Circles Program (TAZAIC) merupakan  program pembangunan modal insan yang disasarkan kepada golongan profesional muda. Program ini dilihat sebagai penghargaan dalam memberi penghormatan kepada Allahyarham Tun Azizan, yang pada hayatnya telah menjadi ikon integriti dalam memperkukuhkan nilai nilai murni dikalangan belia. Sesi High-Tea yang bertemakan “Reconnecting and Reminiscing” ini bertujuan untuk mengumpul 5 top sexy outfit ideas 2017 kembali kesemua alumni TAZAIC dan melihat bagaimana mereka boleh menyumbang dalam usaha memartabatkan agenda integriti negara. Sejak penubuhan program TAZAIC dari 2006 sehingga 2014, INTEGRITI telah menganjurkan 13 siri dan menghasilkan 307 alumni yang terdiri daripada sektor...

Read More