+603-8872714 giacc@jpm.gov.my

REKOD SENARAI KERTAS KONSEP DALAM AGENDA JKKMAR

BIL. KERTAS KONSEP PEMBENTANG TARIKH / BIL. MESYUARAT
1 Cadangan Memperkemaskan Dasar Perisytiharan Harta Oleh Anggota Pentadbiran Yang Sedang Berkuat Kuasa Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional (GIACC) 8 Jun 2018 / Siri 1 Bil. 1/2018
2 Cadangan Memperkemaskan Dasar Penerimaan Hadiah Oleh Anggota Pentadbiran Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional (GIACC) 8 Jun 2018 / Siri 1 Bil. 1/2018
3 Cadangan Pewujudan Peruntukan Undang- Undang Mengenai Kesalahan Salah Laku Oleh Pegawai Badan Awam Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional (GIACC) 8 Jun 2018 / Siri 1 Bil. 1/2018
4 Cadangan Mewujudkan Peruntukan Undang- Undang Mengenai Pembiayaan Politik Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional (GIACC) 8 Jun 2018 / Siri 1 Bil. 1/2018

 

REKOD SENARAI KERTAS MAKLUMAN DALAM AGENDA JKKMAR

BIL. KERTAS MAKLUMAN AGENSI TARIKH / BIL. MESYUARAT
1 Pembentukan Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional (GIACC) Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional (GIACC) 8 Jun 2018 / Siri 1 Bil. 1/2018
2 Jawatankuasa Khas Kabinet Mengenai Anti-Rasuah (JKKMAR) Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional (GIACC) 8 Jun 2018 / Siri 1 Bil. 1/2018
3 Analisis Ke Atas Isu-Isu Governans, Integriti Dan Anti-Rasuah Dan Hak Asasi Manusia: Manifesto Kerajaan Pakatan Harapan Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional (GIACC) 8 Jun 2018 / Siri 1 Bil. 1/2018
4 Analisis Ringkas Terhadap Laporan Jawatankuasa Reformasi Institusi (Institutional Reform Committee – IRC) Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional (GIACC) 13 Ogos 2018 / Siri 3 Bil. 3/2018
5 Memisahkan Pejabat Pendakwa Raya Daripada Pejabat Peguam Negara (Janji 15) – Maklum Balas Terhadap Cadangan Institutional Reforms Committee Dalam Bab D Report of The Institutional Reforms Committee Volume I Jabatan Peguam Negara (AGC) 21 November 2018 / Siri 5 Bil. 5/2018
6 Janji 19: Mengembalikan Kepercayaan Terhadap Institusi Kehakiman Dan Perundangan – Maklum Balas Ke Atas Cadangan Jawatankuasa Reformasi Institusi (IRC) Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman (SPK) 21 November 2018 / Siri 5 Bil. 5/2018
7 Laporan Status Tindakan 21 Janji Kerajaan Dan Cadangan IRC 2018 Dan Laporan Pemantauan Pelaksanaan Keputusan- keputusan Mesyuarat JKKMAR Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional (GIACC) 21 November 2018 / Siri 5 Bil. 5/2018
8 Janji 22: Menjadikan Pentadbiran Semua Syarikat Milik Kerajaan (GLC) Setaraf Dengan Piawaian Antarabangsa – Cadangan Penambahbaikan Tadbir Urus Syarikat Milik Kerajaan dan Badan Berkanun Persekutuan (BBP) Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) 10 Januari 2019 / Siri 6 Bil. 1/2019
9 Laporan Pemantauan Pelaksanaan Janji Kerajaan, Cadangan IRC dan Keputusan-Keputusan Mesyuarat JKKMAR Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional (GIACC) 10 Januari 2019 / Siri 6 Bil. 1/2019
10 Analisis Mengenai Cadangan-cadangan IRC Berkaitan Komunikasi, Media Dan Informasi (Bab G) Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia (KKMM) 19 Mac 2019 / Siri 7 Bil. 2/2019
11 Kegiatan Pengubahan Wang Haram Di Malaysia: Aliran Kewangan Haram Dan Laporan Global Financial Integrity Bank Negara Malaysia (BNM) 19 Mac 2019 / Siri 7 Bil. 2/2019
12 Laporan Mesyuarat Jawatankuasa Anti-Rasuah Peringkat Kebangsaan Siri 1 Bilangan 1 Tahun 2019 Yang Telah Dipengerusikan Oleh Ketua Setiausaha Negara Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) 19 Mac 2019 / Siri 7 Bil. 2/2019
13 Status Terkini Penggubalan Akta Perkhidmatan Awam Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) 19 Mac 2019 / Siri 7 Bil. 2/2019
14 Maklum Balas Awal Suruhanjaya Pilihan Raya Ke Atas Janji 17: Menjamin Ketelusan Dan Kemodenan Sistem Pilihan Raya Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) 19 Mac 2019 / Siri 7 Bil. 2/2019
15 Lawatan Rasmi YAB Perdana Menteri Ke Vienna Pada 21 Dan 22 Januari 2019 Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional (GIACC) 19 Mac 2019 / Siri 7 Bil. 2/2019
16 Kedudukan Malaysia Tahun 2018 Dalam Corporate Governance Watch The Iclif Leadership and Governance , Bank Negara Malaysia (BNM) – Member of Asian Corporate Governance Association (ACGA) 14 Mei 2019 / Siri 8 Bil. 3/2019

 

REKOD SENARAI KERTAS PERTIMBANGAN DALAM AGENDA JKKMAR

BIL. KERTAS PERTIMBANGAN PEMBENTANG TARIKH / BIL. MESYUARAT
1 Memperkasakan Proses Pendakwaan Kes-kes Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) 8 Jun 2018 / Siri 1 Bil. 1/2018
2 Isu-isu Rasuah Hasil Daripada Pemeriksaan Dan Perundingan Oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) 8 Jun 2018 / Siri 1 Bil. 1/2018
3 Dasar Perisytiharan Harta Oleh Anggota Pentadbiran Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) 9 Julai 2018 / Siri 2 Bil. 2/2018
4 Dasar Penerimaan Hadiah Oleh Anggota Pentadbiran Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) 9 Julai 2018 / Siri 2 Bil. 2/2018
5 Pewujudan Peruntukan Undang-Undang Mengenai Kesalahan Salah Laku Oleh Pegawai Badan Awam Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) 9 Julai 2018 / Siri 2 Bil. 2/2018
6 Hasil Kajian Mengenai Pewujudan Peruntukan Undang- Undang Mengenai Pembiayaan Politik Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional (GIACC) 9 Julai 2018 / Siri 2 Bil. 2/2018
7 Status Pelaksanaan 21 Aku Janji Oleh Agensi Pelaksana Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional (GIACC) 9 Julai 2018 / Siri 2 Bil. 2/2018
8 Status Mengenai Tiga (3) Isu Utama Berkaitan Governans, Integriti Dan Perlakuan Rasuah Di Kementerian / Jabatan / Agensi Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional (GIACC) 9 Julai 2018 / Siri 2 Bil. 2/2018
9 Ke Arah Meningkatkan Tadbir Urus Dan Integriti Pengurusan Sempadan Jabatan Imigresen Malaysia (JIM) 13 Ogos 2018 / Siri 3 Bil. 3/2018
10 Inisiatif Memperkasakan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) 13 Ogos 2018 / Siri 3 Bil. 3/2018
11 Janji 16: Mengembalikan Wibawa Institusi Parlimen Parlimen Malaysia 13 Ogos 2018 / Siri 3 Bil. 3/2018
12 Penubuhan Pusat Pengurusan Aset dan Harta Rampasan dan Lucut Hak Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional (GIACC) 13 Ogos 2018 / Siri 3 Bil. 3/2018
13 Inisiatif Memantapkan Integriti Dan Memartabatkan Malaysia – “Menjadikan Malaysia Sebuah Negara Yang Dikenali Kerana Integritinya, Bukan Kerana Rasuahnya” Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional (GIACC) 13 Ogos 2018 / Siri 3 Bil. 3/2018
14 Ke Arah Menjadikan Jabatan Audit Negara Yang Bebas Jabatan Audit Negara 13 Ogos 2018 / Siri 3 Bil. 3/2018
15 Penyelarasan Fungsi Agensi-agensi di Bawah Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional (GIACC) Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional (GIACC) 21 September 2018 / Siri 4 Bil. 4/2018
16 Janji 21: Memperkasa Tadbir Urus Perkhidmatan Awam – Cadangan Menggunakan Sistem Ombudsman Dalam Perkhidmatan Awam Biro Pengaduan Awam (BPA) 21 September 2018 / Siri 4 Bil. 4/2018
17 Janji 21: Memperkasa Perkhidmatan Awam – Usaha Pemantapan Integriti Agensi Penguatkuasaan Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan (EAIC) 21 September 2018 / Siri 4 Bil. 4/2018
18 Janji 21: Cadangan Penambahbaikan Tadbir Urus Proses Kenaikan Pangkat Pegawai Kumpulan Pengurusan Tertinggi Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) 21 September 2018 / Siri 4 Bil. 4/2018
19 Janji 20: Maklum Balas PDRM Kepada Cadangan Jawatankuasa Reformasi Institusi Dan Cadangan Agenda Reformasi PDRM Polis Diraja Malaysia (PDRM) 21 September 2018 / Siri 4 Bil. 4/2018
20 Janji 60: Memartabatkan Peranan Malaysia Dalam Institusi Antarabangsa – Mekanisme Penempatan Duta – Duta Besar Dan Pesuruhjaya Tinggi Negara Kementerian Luar Negeri (KLN) 21 September 2018 / Siri 4 Bil. 4/2018
21 Janji 26: Menjadikan Malaysia Sebuah Negara Yang Mempunyai Rekod Hak Asasi Yang Dihormati Dunia Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM) 21 September 2018 / Siri 4 Bil. 4/2018
22 Janji 57: Menjadikan Malaysia Sebuah Negara Yang Dikenali Kerana Integritinya, Bukan Kerana Rasuahnya – Pelaksanaan National Anti-Corruption Plan (NACP) Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional (GIACC) 21 November 2018 / Siri 5 Bil. 5/2018
23 Janji 14: Inisiatif Meningkatkan Hasil Negara Dan Mengekang Ketirisan – Cadangan Penubuhan National Financial Crimes Centre Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional (GIACC) 21 November 2018 / Siri 5 Bil. 5/2018
24 Janji 19: Mengembalikan Kepercayaan Terhadap Institusi Kehakiman Dan Perundangan – Percanggahan Kepentingan dan Isu-isu Berkaitan Governans Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan (PKPMP) 21 November 2018 / Siri 5 Bil. 5/2018
25

Janji 21: Memperkasakan Perkhidmatan Awam – Pewujudan Etika Penjawat Awam Dan Penglibatan Politik Di Kalangan Penjawat Awam

Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)

21 November 2018 / Siri 5 Bil. 5/2018

26

Janji 57: Menjadikan Malaysia Sebuah Negara Yang Dikenali Kerana Integritinya, Bukan Kerana Rasuahnya – Pengenalan Kepada ISO 37001:2016 – Anti-Bribery Management System Standard (ABMS)

SIRIM Berhad

21 November 2018 / Siri 5 Bil. 5/2018

27

Janji 14: Memperkasa Usaha Membanteras Rasuah. Garis Panduan Tatacara Mencukupi (Adequate Procedures) Berdasarkan Subseksyen (5) Seksyen 17A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009

Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional (GIACC)

21 November 2018 / Siri 5 Bil. 5/2018

28

Janji 29: Meningkatkan Ketelusan Dan Integriti Belanjawan Dan Proses Belanjawan

Kementerian Kewangan Malaysia (MOF)

10 Januari 2019 / Siri 6 Bil. 1/2019

29

Janji 23: Memastikan Sistem Perolehan Kerajaan Menjana Faedah Maksimum Untuk Wang Rakyat – Cadangan Penambahbaikan Bagi Kaedah Perolehan, Kriteria Pemilihan Dan Penilaian Perundingan

Jabatan Kerja Raya (JKR)

10 Januari 2019 / Siri 6 Bil. 1/2019

30

Janji 23: Peruntukan Baharu Pemunya Benefisiari (Beneficiary Ownership in Government Procurement )

Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM)

10 Januari 2019 / Siri 6 Bil. 1/2019

31

Meningkatkan Governans Malaysia Berkaitan Pencegahan Rasuah Melalui: i. Penglibatan Malaysia Dalam Badan Standard Antarabangsa ISO/TC309 Bagi Governance of Organizations; dan ii. Mewajibkan Pensijilan Anti-Bribery Management Systems (ABMS) Mendapat Akreditasi Daripada Jabatan Standard Malaysia (Standards Malaysia)

Jabatan Standard Malaysia (Standards Malaysia)

10 Januari 2019 / Siri 6 Bil. 1/2019

32

Janji 57: Menjadikan Malaysia Sebuah Negara Yang Dikenali Kerana Integritinya, Bukan Kerana Rasuahnya Melalui Pelaksanaan National Anti-Corruption Plan (NACP) – Pendidikan dan Pembangunan Profesional Berterusan (CPD) Sebagai Strategi Dalam National Anti-Corruption Plan (NACP)

Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional (GIACC) & Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)

10 Januari 2019 / Siri 6 Bil. 1/2019

33

Janji 21: Memperkasa Perkhidmatan Awam – Penyampaian Perkhidmatan Berintegriti Dan Profesional

Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)

19 Mac 2019 / Siri 7 Bil. 2/2019

34

Inisiatif NACP 4.1.3: Memberi Keutamaan Supaya Kes Rasuah Didengar Oleh Hakim Yang Berpengalaman Dan Terlatih Dalam Menguruskan Kes Rasuah

Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan (PKPMP)

19 Mac 2019 / Siri 7 Bil. 2/2019

35

Laporan Siasatan Projek Land Swap Di Bawah Kementerian Pertahanan Dan Syor Penambahbaikan

Jawatankuasa Siasatan Tadbir Urus, Perolehan dan Kewangan Kerajaan, JPM (JKSTUPKK)

19 Mac 2019 / Siri 7 Bil. 2/2019

36

Cadangan Menggunakan Lagu ‘Malaysia Bersih’ Untuk Semua Program Kerajaan Dan Rakyat

Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia (KKMM)

19 Mac 2019 / Siri 7 Bil. 2/2019

37

Janji 38: Membela Nasib Orang Asal Di Semenanjung Malaysia

Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA)

19 Mac 2019 / Siri 7 Bil. 2/2019

38

Membentuk Mekanisme Yang Kukuh Dan Efektif Dalam Proses Pengeluaran Permit Dan Lesen (Inisiatif NACP 2.1.6) – Isu-isu Berkaitan Jabatan Pertanian

Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani (MOA)

14 Mei 2019 / Siri 8 Bil. 3/2019

39

Memastikan Pelaksanaan Projek Berdasarkan Nasihat Dan Cadangan Jabatan Teknikal Berkaitan (Inisiatif NACP 3.1.2)

Kementerian Kerja Raya (KKR)

14 Mei 2019 / Siri 8 Bil. 3/2019

40

Mereformasi Sistem Pilihan Raya (Inisiatif NACP 1.1) – Maklum Balas SPR Terhadap Laporan IRC Dan Cadangan Penambahbaikan

Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR)

14 Mei 2019 / Siri 8 Bil. 3/2019