+603-8872714 giacc@jpm.gov.my

PEJABAT KETUA PENGARAH

TIMBALAN KETUA PENGARAH (DASAR & STRATEGIK)

TIMBALAN KETUA PENGARAH (TUGAS-TUGAS KHAS KABINET & PARLIMEN)

BAHAGIAN DASAR & STRATEGIK

TUGAS-TUGAS KHAS KABINET & PARLIMEN

BAHAGIAN PENYELIDIKAN ANTI-RASUAH

BAHAGIAN UNDANG-UNDANG

BAHAGIAN PENTADBIRAN & KEWANGAN