+603-8872714 giacc@jpm.gov.my
Y

VISI

Menjadikan Malaysia sebuah negara yang dikenali kerana integritinya, bukan kerana rasuahnya.

Y

MISI

Meningkatkan kecekapan dan ketelusan pengurusan kerajaan berteraskan prinsip governans, integriti dan anti-rasuah.