Visi

Sebuah organisasi profesional yang menyediakan perkhidmatan perundingan mengenai integriti,antirasuah dan tadbir urus di Malaysia

Nilai Teras

  • Integriti
  • Kerjasama
  • Profesionalisma