Negara kita telah diimpikan oleh bekas Perdana Menteri Malaysia yang kelima, Tun Abdullah Haji Ahmad Badawi untuk menjadi sebuah negara bermasyarakat yang bermoral tinggi  dan beretika pada tahun 2020 apabila beliau mengisytiharkan penggerak utama impian ini iaitu Pelan Integriti Nasional (PIN) pada 5 November 2003.

Perumusan PIN telah didasarkan pada semangat dan prinsip Wawasan 2020 secara khusus untuk memenuhi cabaran keempat Wawasan 2020 iaitu “Membentuk sebuah masyarakat yang kukuh ciri-ciri moral dan etikanya dengan para warganya mempunyai nilai keagamaan dan kerohanian yang utuh, dan ditunjangi budi pekerti yang luhur”

Pelancaran PIN pada 23 April 2004 oleh Tun Abdullah Ahmad Badawi juga telah sekaligus melahirkan Institut Integriti Malaysia (INTEGRITI) sebagai sebuah badan penyelaras dan pemantau kepada pelaksanaan Pelan Integriti Nasional dimana objektif utama INTEGRITI ialah membangunkan sebuah bangsa Malaysia yang berintegriti, berdaya tahan dan mempunyai nilai-nilai murni sejagat.

Fasa Pertama PIN (2004 – 2008) yang dikenali sebagai Tekad 2008 telah menjadi asas kepada gerakan pembudayaan integriti rakyat di negara ini. Laporan lima tahun Fasa Pertama telah dibentangkan oleh Institut Integriti Malaysia kepada Timbalan Perdana Menteri Malaysia pada ketika itu, YAB Dato’ Sri Mohd Najib Bin Tun Abdul Razak pada 17 Mac 2009 dan telah mendapat maklum balas yang positif daripada masyarakat.

Manakala Fasa Kedua PIN (2009 -2013) yang dikenali sebagai Tekad Integriti telah memberikan beberapa indikasi positif yang menunjukkan PIN telah berada pada landasan yang jelas dan tepat. Usaha yang diteruskan bertujuan untuk mendapat maklum balas dalam merangka dan membentuk strategi serta program-program integriti ke arah memperkasakan Agenda Integriti Negara khususnya untuk jangka masa panjang.

Pelan Integriti Nasional dan INTEGRITI telah genap mencapai tahun ke-10 pada 23 April 2014.  Bagi memenuhi tekad dan azam yang lebih tinggi dalam Fasa Ketiga (2014-2018), hala tuju PIN seterusnya ialah menjadikan integriti dalam diri setiap individu sebagai tanggungjawab 1Malaysia.

Berdasarkan perancangan Hala Tuju Fasa Ketiga PIN, perlaksanaan pelan tersebut akan terus diperkasakan di semua peringkat tidak kira di peringkat persekutuan, negeri mahupun antarabangsa. Agenda Integriti Nasional akan terus dilaksanakan oleh INTEGRITI bersama –sama dengan Institut Integriti Negeri dan rakan – rakan Integriti sejajar dengan Dasar Transformasi Negara ke arah negara berpendapatan tinggi menjelang 2020.

Sepanjang sedekad penubuhannya, INTEGRITI telah menganjur dan mengadakan pelbagai program dan aktiviti di seluruh daerah dan negeri, termasuk di peringkat kebangsaan dan antarabangsa dalam usaha mempromosi dan mewujudkan kesedaran ke arah mencapai wawasan negara iaitu untuk menjadi sebuah negara yang berintegriti tinggi.