BAGI MEMUDAHKAN PEMBANGUNAN MALAYSIA MENCAPAI STATUS NEGARA BERINTEGRITI TINGGI, BERDAYA TAHAN DAN MENGAMALKAN NILAI MURNI SEJAGAT, INTEGRITI MEMFOKUSKAN KEPADA EMPAT OUTPUT UTAMA:

  1. Institusi yang mengkoordinasi, memantau dan menilai pelaksanaan Pelan Integriti Nasional.
  2. Institusi yang menggerakkan semua lapisan dan sektor masyarakat secara fokus dan negara ke arah mencapai lima Sasaran Tekad Integriti.
  3. Institut pemikir perdana (premier think-tank) berkaitan hal ehwal pengukuhan integriti negara.
  4. Institut rujukan integriti dalam negara dan serantau yang mempunyai rangkaian strategik dan mendapat pengikitirafan global.