Jemputan Ceramah

[:en]How to request for INTEGRITY speaker?

Letter of request/invitation detailing purpose of request must be submitted at least one (1) month in advance prior to the date of the programme/course to the following address :

President & Chief Executive Officer
The Malaysian Institute of Integrity (INTEGRITI)
INTEGRITI Tower
Persiaran Tuanku Syed Sirajuddin
Off Jalan Tuanku Abdul Halim
50480 Kuala Lumpur.
Institute of Integrity Malaysia (INTEGRITI)
(attn. : Coordinator of lecture invitation)

 

* The following details must be stated in the application letter :

  1. Programme, title, date, time, venue, audience and number of participants
  2. Information details of the secretariat in your ministry/department/agency to be contacted by us.

Documents can be emailed to: koordinator@integriti.my


Any further enquiries related to the integrity lecture please contact the following :
Tel :  03 6209 2000 | Fax :  03 6209 2177 | Email : koordinator@integriti.my[:my]Bagaimana untuk mendapatkan penceramah INTEGRITI?

Surat permohonan ceramah yang menjelaskan tujuan jemputan hendaklah dikemukakan sekurang-kurangnya satu (1) bulan sebelum tarikh kursus/program kepada alamat berikut :

Presiden & Ketua Pegawai Eksekutif
Institut Integriti Malaysia (INTEGRITI)
Menara INTEGRITI
Persiaran Tuanku Syed Sirajuddin
Off Jalan Tuanku Abdul Halim
50480 KUALA LUMPUR
(u.p. : Penyelaras Jemputan Ceramah)

* Surat permohonan perlu mengandungi maklumat seperti berikut :

  1. Program, tajuk ceramah, tarikh, masa, tempat, kumpulan sasaran dan jumlah peserta.
  2. Maklumat urusetia di kementerian/jabatan/agensi tuan/puan untuk dihubungi oleh kami.

Dokumen boleh di e-mel terlebih dahulu kepada : koordinator@integriti.my


Sebarang pertanyaan berkaitan ceramah boleh menghubungi maklumat berikut :
Tel :  03 6209 2000 | Faks :  03 6209 2177 | E-mel : koordinator@integriti.my[:]

Webmail Portal Kolaboratif Pusat Ilmu