Pusat ini ditubuhkan dalam rangka transformasi pentadbiran ke arah menjadikan INTEGRITI sebagai institusi pemikir utama berkaitan dengan hal ehwal integriti yang membabitkan Agenda Integriti Nasional. Program di bawah pusat ini adalah:

  • Rundingcara
  • Penyelidikan
  • Arkib dan Dokumentasi
  • Pusat Ilmu
  • Khidmat Pengurusan (Pentadbiran, Fasiliti, Sumber Manusia, ICT, Kewangan & Pelaburan, SBU)