{:my}PUSAT KOMUNIKASI, PROGRAM BITARA & PROGRAM ANTARABANGSA{:}{:en}CENTRE FOR COMMUNICATION, INTERNATIONAL & SPECIAL PROGRAMMES{:}

{:my}Pusat ini bertanggungjawab terhadap hal ehwal perhubungan awam dan komunikasi dalaman dan luar INTEGRITI termasuk pelaksanaan program khas bagi mewujudkan rangkaian strategik di dalam negara, serantau dan antarabangsa serta pengiktirafan di peringkat global.

Program di bawah pusat ini adalah:

 • Program Komunikasi
 • Konvensyen Integriti Nasional
 • ASEAN Integrity Dialogue
 • Global Forum on Ethics and Integrity
 • Siri Syarahan Perdana Integriti Tun Abdullah Ahmad Badawi
 • Breakfast Talk
 • Roundtable Dialogue
 • Diskusi Penyelidikan
 • Integrity Art Night
 • Program Pendidikan Khas
 • Tun Azizan Zainul Abidin TAZAIC 2.0 Integrity Lecture Series

{:}{:en}The centre is responsible for public relations and internal communications including the execution of special programmes to create national, regional and international strategic networking and global interconnectivity.

Programmes under this centre include:

 • Communications Programme
 • Members Liaison
 • Annual National Integrity Convention
 • ASEAN Integrity Dialogue (Every 2 years)
 • Global Forum on Ethics and Integrity (Every 3 years)
 • Breakfast Talk (Monthly)
 • Roundtable Dialogue (Monthly)
 • Research Discussion (Monthly)
 • Integrity Art Night (Monthly)
 • Special Education Programme
 • Tun Azizan Zainul Abidin Integrity Circles

{:}

Webmail Portal Kolaboratif Pusat Ilmu