Pusat Koordinasi, Pemantauan dan Khidmat Pengurusan menyelia tugas dan tanggungjawab Khidmat Pengurusan seperti Pentadbiran, Sumber Manusia, Kewangan dan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT). Pusat ini juga memainkan peranan penting dalam memantau pelaksanaan Pelan Integriti Nasional (PIN) dalam negara dan bertindak sebagai badan penyelarasan perancangan korporat, pemantauan dan penilai kepada semua program dan aktiviti organisasi.