Visi:

Untuk menjadi institusi utama dalam membangunkan budaya integriti

 

Misi:

  1. Meningkatkan kapasiti dan kompetensi sektor awam, GLC dan korporat berkaitan tadbir urus, integriti dan antirasuah.
  2. Menyediakan penyelesaian kepada masalah tadbir urus, integriti dan antirasuah di Malaysia.

 

Objektif:

  1. Membangunkan struktur organisasi untuk menyokong visi.
  2. Membangunkan kapasiti dan kompetensi manusia
  3. Pembangunan produk dan perkhidmatan
  4. Merasionalisasikan aliran tunai untuk melaksanakan pembiayaan sendiri
  5. Membangunkan rangkaian
  6. Membangunkan sistem dan prosedur mencukupi

Nilai Teras

INTEGRITI

KERJASAMA

PROFESIONALISME

Visits: 3