DO THE RIGHT THING (DTRT) (1 DAY)

OVERVIEW

Program latihan Do The Right Thing” merupakan salah satu program latihan intervensi IIM bagi meningkatkan budaya antirasuah dan integriti dalam sektor awam dan swasta di negara ini. Program latihan ini dirangka selari dengan peruntukan yang berkaitan dengan liabiliti korporat (Pindaan Akta SPRM 2009) yang telah diluluskan pada tahun 2018, dan ianya dibangun dan disesuaikan dengan halatuju baru Kerajaan dalam menjadikan agenda antirasuah sebagai keutamaan dalam pentadbiran negara. Pendekatan program latihan ini adalah bersandarkan pembelajaran dewasa dimana konsep komunikasi dua hala ditekankan dengan menggunakan pelbagai jenis pendekatan seperti perbincangan dan latihan dalam kumpulan, pembentangan dan kajiankes.

 

LEARNING OBJECTIVES

TOPICS COVERED

 • Memahami kepentingan pembudayaan integriti dan antirasuah terhadap diri, keluarga, organisasi, masyarakat dan negara;
 • memahami peranan dan tanggungjawab sebagai penjawat awam yang berintegriti; dan
 • mengaplikasikan konsep Do The Right Thing” dalam menjalankan tugas sebagai penjawat awam.
 • Taklimat & Ice Breaking
 • Do The Right Thing
 • Integriti& Rasuah
 • Akauntabiliti Penjawat Awam
 • Nilai & Integriti Penjawat Awam
 • Dilema Etika
 • Pelan Anti Rasuah Kami
 • Pelan Tindakan Saya & Rumusan

 

Speakers:

 • Fison Hamdi Ahmad
 • Shahrul Ridzuan Arshad
 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

Date

Nov 17 - 18 2021

Time

9:00 am - 5:00 pm

Fee

RM550.00

Link

Read More

Location

Face to Face
Category

Organizer

The Malaysian Institute of Integrity
Read More