PENGURUSAN TERTINGGI

Datuk Wan Suraya Wan Mohd Radzi

Datuk Wan Suraya Wan Mohd Radzi

Ketua Pegawai Eksekutif
Tuan Haji Hamilye Sham Harun

Tuan Haji Hamilye Sham Harun

Pengurus Besar Kanan (Operasi)
Harisham Ibrahim

Harisham Ibrahim

Ketua Seksyen Perancangan Strategik
Norashikin Baharudin

Norashikin Baharudin

Ketua Seksyen Risiko dan Pematuhan
Norliana Ali Akbar

Norliana Ali Akbar

Ketua Seksyen Kewangan dan Akaun
Farah Idayu Jaafar

Farah Idayu Jaafar

Ketua Seksyen Sistem Pengurusan Integriti
Mohd Rais Ramli

Mohd Rais Ramli

Ketua Seksyen Pemasaran dan Jualan
Zubayry Abady Sofian

Zubayry Abady Sofian

Ketua Seksyen Komunikasi Korporat
Izal Arif Zahrudin

Izal Arif Zahrudin

Ketua Seksyen Teknologi Maklumat
Judlifah Mohd Jamil

Judlifah Mohd Jamil

Ketua Seksyen Pengurusan Sumber Manusia
Fison Hamdi Ahmad

Fison Hamdi Ahmad

Ketua Seksyen Advokasi dan Libat Urus
Muhammad Qayyum Salim

Muhammad Qayyum Salim

Ketua Seksyen Audit Dalam
Izyuandi Izham

Izyuandi Izham

Pegawai Undang-Undang
Alida Mahmod

Alida Mahmod

Ketua Seksyen Pentadbiran