PENGURUSAN TERTINGGI

Datuk Wan Suraya Wan Mohd Radzi

Datuk Wan Suraya Wan Mohd Radzi

Ketua Pegawai Eksekutif
Tuan Haji Hamilye Sham Harun

Tuan Haji Hamilye Sham Harun

Pengurus Besar Kanan (Operasi)
Mahummar Gadaffi Sorilaut Bin Omar

Mahummar Gadaffi Sorilaut Bin Omar

Pengurus Besar Kanan (Khidmat Korporat)
Rajesh Krishnan

Rajesh Krishnan

Ketua Seksyen Perhubungan Antarabangsa dan Libat Urus
Harisham Ibrahim

Harisham Ibrahim

Ketua Seksyen Pentadbiran
Norashikin Baharudin

Norashikin Baharudin

Ketua Seksyen Dasar, Pembangunan Produk dan Penyelidikan
Norliana Ali Akbar

Norliana Ali Akbar

Ketua Seksyen Kewangan dan Akaun
Maisyarah Mansoruddin

Maisyarah Mansoruddin

Ketua Seksyen Sistem Dan Pembangunan Standard – menanggung kerja
Mohd Rais Ramli

Mohd Rais Ramli

Ketua Seksyen Perancangan Dan Strategik Korporat
Mohd Hafizdi Che Md Akhir

Mohd Hafizdi Che Md Akhir

Ketua Seksyen Pengurusan Integriti
Zubayry Abady Sofian

Zubayry Abady Sofian

Ketua Seksyen Komunikasi Korporat
Izal Arif Zahrudin

Izal Arif Zahrudin

Ketua Seksyen Teknologi Maklumat
Judlifah Mohd Jamil

Judlifah Mohd Jamil

Ketua Seksyen Pengurusan Sumber Manusia
Fison Hamdi Ahmad

Fison Hamdi Ahmad

Ketua Seksyen Advokasi dan Latihan
Muhammad Qayyum Salim

Muhammad Qayyum Salim

Ketua Seksyen Audit Dalam dan Governans
Izyuandi Izham

Izyuandi Izham

Pegawai Undang-Undang
Alida Mahmod

Alida Mahmod

Ketua Seksyen Penilaian Instrumen Integriti