Pengumuman Tamat Perkhidmatan

Sekalung budi dan penghargaan di atas khidmat bakti sepanjang tempoh perkhidmatan. Selamat bersara dan selamat maju jaya:

Encik Mohd Yany Mohd Yusoff
Ketua Penolong Pengarah
Tarikh akhir berkhidmat pada 29 April 2021

Tahun 2020

Puan Wan Kamaliah Wan Dagang
Pustakawan
Tarikh akhir berkhidmat pada 2 April 2020

Dr Mohd Nizam Mohd Ali
Pengurus Besar Kanan Operasi
Tarikh akhir berkhidmat pada 28 April 2020

En. Mohd Rezaidi Mohd Ishak
Timbalan Pengurus Besar
Tarikh akhir berkhidmat pada 17 Mei 2020

Puan Roziah Harun
Penolong Pengarah Kanan
Tarikh akhir berkhidmat pada 15 Julai 2020

Puan Shuhairoz Mohamad Shukeri
Ketua Seksyen Sistem Pengurusan
Tarikh akhir berkhidmat pada 14 Ogos 2020

Mohd Ismail bin Abdul Jalil
Pengarah
Tarikh akhir berkhidmat : 15 Oktober 2020

Zareena Izmin binti Ismail
Penolong Pengarah
Tarikh akhir berkhidmat : 15 Oktober 2020

Hatta bin Hashom
Penolong Pengarah
Tarikh akhir berkhidmat : 30 Oktober 2020

Rafidah Muhammad Razif
Tarikh akhir berkhidmat pada 27 November 2020

Nur’ain Zainal
Tarikh akhir berkhidmat pada 30 November 2020

Ruslina Mihad
Tarikh akhir berkhidmat pada 1 Disember 2020