Portfolio

{:my}Institusi Keluarga

Institusi keluarga berusaha untuk mengubah integriti untuk menjadi sebahagian daripada budaya masyarakat dalam jangka panjang memerlukan penglibatan keluarga dan masyarakat setempat. Ini adalah kerana masyarakat Malaysia amat berorientasikan keluarga dan komuniti Oleh itu, untuk memastikan nilai-nilai ini berterusan, promosi integriti harus bermula dengan keluarga.

Agensi Penguatkuasaan

Agensi Penguatkuasaan berusaha untuk membina kepercayaan di antara agensi-agensi penguatkuasaan undang-undang dan masyarakat. Strategi yang digunakan adalah termasuk untuk mengukuhkan kepercayaan, integriti dan akauntabiliti kepada orang ramai.

Institusi Ekonomi

Institusi ekonomi melalui aktiviti-aktiviti produktiviti dan pewujudan peluang pekerjaan menyumbang kepada kemakmuran dan kekayaan masyarakat. Entiti korporat serta syarikat-syarikat besar yang lain, bersama-sama dengan perniagaan sederhana dan kecil-kecilan adalah penyumbang dalam sektor ini.

Institusi Pentadbiran                                      

Institusi Pentadbiran berusaha untuk memastikan kejayaan dasar-dasar dan program-program Kerajaan bagi memastikan pentadbiran kerajaan yang tulus dan adil.

Masyarakat Sivil dan Komuniti

Masyarakat sivil merangkumi kelompok keluarga dan komuniti. Kelompok ini telah berkembang di bawah kesan pemodenan, pembangunan kelas pertengahan dan sekaligus meningkatkan interaksi dengan dunia luar dan beroperasi secara global.

Institusi Keagamaan

Institusi Agama memainkan peranan yang penting dalam menggalakkan integriti individu, masyarakat dan negara. Nilai-nilai murni yang bersepadu dalam pengurusan bidang lain seperti pendidikan, media massa, ekonomi, politik dan pentadbiran menggalakkan kerjasama, persefahaman dan saling menghormati di kalangan masyarakat yang berbilang kaum dan kepercayaan etnik yang berbeza.

Institusi Politik

Malaysia mengamalkan sistem demokrasi dengan pemilihan Kerajaan dipilih melalui pilihan raya umum berkala. Sistem ini menggabungkan monarki institusi raja berperlembagaan dan majoriti peraturan parti di peringkat persekutuan dan negeri. Institusi Politik mempunyai cabaran yang paling besar iaitu bagi memastikan parti-parti politik, terutamanya parti yang berkuasa, adalah untuk mengamalkan politik yang berintegriti serta pengembangan budaya politik yang sihat, beretika, matang dan demokratik mengikut acuan sendiri.

Sukan & Rekreasi

Program Sukan & Rekreasi ini menyumbang kepada peningkatan modal sosial, promosi kesihatan dan kebahagiaan, serta kesepaduan sosial. Bidang kesihatan, sukan dan rekreasi menyumbang ke arah menggalakan kecergasan fizikal, kebahagiaan dan produktiviti individu.

Warisan & Budaya

Program Warisan & Budaya ini membantu untuk membentuk sikap dalam menghargai nilai kehidupan sosial dan nilai warisan negara. Semua komponen tersebut diperlukan dalam pembangunan modal insan dan pembentukan identiti. Oleh itu, semua komponen ini perlu terlibat sama dalam usaha meningkatkan integriti.

Kanak-kanak, Pelajar & Remaja

Program Kanak-kanak, pelajar & remaja bertujuan untuk memberikan pendidikan asas nilai, hak asasi manusia dan pendidikan sivik adalah penting dalam mengukuhkan sikap dan peningkatan akauntabiliti golongan muda bagi membina keutuhan kepercayaan terhadap golongan ini dalam masyarakat.{:}{:en}

  • FAMILY INSTITUTIONS

The success of efforts to transform integrity requires the involvement of the family and the local community. The inculcation of noble values and good conduct begins at home.

  • ENFORCEMENT AGENCIES

Underlying efforts to build trust between law enforcement agencies, their staff, and communities. Strategies include strengthening integrity and accountability to the public.

  • ECONOMIC INSTITUTIONS

Integrity, corporate social responsibility, accountability and good business ethics strengthen the economic institution.

  • ADMINISTRATIVE INSTITUTIONS

Good governance constitutes a key element in ensuring the success of the policies and initiatives of the Government.

  • CIVIL SOCIETY & COMMUNITY

Greater cooperation between the social movement organisations (SMOs) the government and the private sector will further enhance integrity.

  • RELIGIOUS INSTITUTIONS

Religion plays an important role in promoting cooperation, understanding and mutual respect among followers of different religion.

  • POLITICAL INSTITUTIONS

Integrity in Malaysia’s democratic political system is pivotal for the development and stability in the country.

  • SPORTS & RECREATION

The field of health, sports and recreation contribute towards the promotion of wellness, physical fitness, happiness and productivity of individuals.

  • HERITAGE & CULTURE

All the components together nurture values necessary for human development and identity formation about the world, social life and nation.

  • CHILDREN, STUDENTS &YOUTH

To inculcate the importance of education and self-esteem, discipline and modesty amongst our next generation that will inherit the diversity and richness of the country.{:}

Total Visits: 1578174